Get Adobe Flash player
Strona główna -> bankowosc elektroniczna

eBankNet - dostęp do konta przez internet

Dzięki internetowi i systemowi eBankNet klient może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi w Banku. System umozliwia:

- uzyskiwanie informacji o rachunkach i wpływach;

- śledzenie historii operacji;

- wykonywanie przelewów zwykłych, ZUS i US;

- tworzenie listy przelewów zdefiniowanych;

- składanie zleceń okresowych;

- zakładanie lokat;

- wydruk potwierdzenia wykonania operacji;

- autoryzacja przelewów hasłami jednorazowymi lub poprzez SMS;

Aby uzyskać dostęp do swego konta przez internet wystarczy wypełnić wniosek i zgłosić się do najbliższej placówki Banku Spółdzielczego w Brańsku. Aby zalogować się do systemu można użyć skrótu ze strony głównej banku lub wpisać w przeglądarkę adres:

 https://e-bank.bsbransk.pl

Po kliknieciu w powyższy link przeniosą się Państwo do strony logowania systemu eBankNet.

 

eCorpoNet

Z przyjemnością informujemy, iż w Banku Spółdzielczym w Brańsku została wdrożona nowa usługa bankowości elektronicznej – bezpieczny, wygodny i nowoczesny system eCorpoNet.
System eCorpoNet został zaprojektowany jako uniwersalny system łączący cechy bankowości korporacyjnej typu homebanking oraz elektronicznej bankowości dedykowanej dla osób fizycznych.

Główne korzyści dla Klienta korporacyjnego:
• praca w trybie on-line – aktualna informacja o saldzie na rachunkach (bieżących, depozytowych i kredytowych) oraz statusie przesłanych
transakcji,
• atrakcyjna platforma do najszybszych rozliczeń z partnerami biznesowymi – możliwość rozliczeń w trybie on-line w trybie 24/7/365
• zastosowanie najnowszych metod zabezpieczenia systemu (szyfrowanie transmitowanych danych), nowoczesne systemy identyfikacji użytkowników w kontaktach z Bankiem,
• możliwość wybrania rodzaju otrzymywanych powiadomień i informacji,
• efektywność i łatwość obsługi, idealne dopasowanie systemu do procedur firmy i zachodzących w niej procesów.


Bezpieczeństwo
System bankowości internetowej eCorpoNet zapewnia swobodny i bezpieczny dostęp do rachunków firmy przy jednoczesnej gwarancji najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych i zasobów finansowych Klientów BS w Brańsku.
System bankowości internetowej eCorpoNet posiada kompleksowe i spójne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa w każdym obszarze mającym wpływ na działanie systemu:
• zabezpieczenia infrastruktury,
• zabezpieczenia organizacyjne,
• zabezpieczenia techniczne,
• bezpieczny dostęp do systemu,
• autoryzacja przesyłanych dyspozycji,
• bezpieczne technologie internetowe.

Import danych z systemów zewnętrznych
Funkcjonalność systemu jest dostosowana do potrzeb Klienta korporacyjnego. eCorpoNet umożliwia różnicowanie uprawnień użytkowników pracujących w systemie, integrację (import danych) z systemów typu ERP (wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem), eksploatowanych w korporacji takich jak system finansowo - księgowy (FK) czy kadrowo – płacowy (HR).
 

Autoryzacja
System eCorpoNet umożliwia Klientom BS autoryzację na jeden z trzech wybranych sposobów:
1. lista haseł jednorazowych TAN
2. komunikaty SMS z opisem transakcji i hasłem jednorazowym powiązanym z tą transakcją
3. podpis kwalifikowany (na kartach chipowych)


Dla Klientów używających do tej pory systemu HomeNet istnieje możliwość zbiorczego przeniesienia bazy beneficjentów do systemu eCorpoNet.


Oferta cenowa produktu:

• aktywacja i instalacja - bez opłat,

• zmiana zakresu usługi - bez opłat,

 • abonament miesięczny - 50,00 zł,

• realizacja przelewów:

- za każdą złożoną dyspozycję przelewu na rachunki prowadzone w BS w Brańsk - bez opłat

- za każdą złożoną dyspozycję przelewu na rachunki prowadzone w innych bankach - 1,00 zł

Aby zalogować się do systemu można użyć skrótu ze strony głównej banku lub wpisać w przeglądarkę adres:

 https://e-corpo.bsbransk.pl

Po kliknieciu w powyższy link przeniosą się Państwo do strony logowania systemu eCorpoNet.

 

 

HomeNet

Domowe usługi bankowe czyli system komputerowy, dzięki któremu Nasi Klienci nie wychodząc z biura lub domu „wchodzą” do Banku.

Posiadacz rachunku  wykorzystując własny sprzęt komputerowy oraz oferowane przez  Bank oprogramowanie może za pośrednictwem internetu połączyć się z Bankiem. Forma ta umożliwia dokonywanie wielu operacji finansowych i pomocniczych, bez konieczności odwiedzania placówki bankowej prowadzącej rachunek. 

Home banking umożliwia klientowi:

- sprawdzenie wysokości salda rachunku,

- przeglądanie historii transakcji,

- przeglądanie i wydruk wyciągów,

składanie krajowych poleceń przelewów,

- interfejs do systemu finansowo-księgowego klienta,

korespondencję z bankiem.

Dzięki zastosowaniu profesjonalnego systemu kodowania danych, home banking zapewnia stały, swobodny i bezpieczny dostęp do własnego rachunku. Klienci zainteresowani uruchomieniem usługi home banking  powinni posiadać średniej klasy komputer PC oraz dostęp do internetu. Bank gwarantuje fachową pomoc i doradztwo podczas instalacji i użytkowania systemu.