Promocja kredytu mieszkaniowego w BS w Brańsku

Od 23 czerwca 2021r. w BS w Brańsku dostępny kredyt mieszkaniowy na preferencyjnych warunkach. Wystarczy że ubezpieczysz nieruchomość w BS w Brańsku a otrzymasz od nas kredyt na preferencyjnych warunkach :

- oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + marża w wysokości 2,30 %

- prowizja 1% od kwoty udzielonego kredytu

Promocja trwa do 17.09.2021r.

Zapraszamy do naszych placówek !

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 2,90% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 150 000, 00 zł; okres kredytowania 180 miesięcy; minimalny wkład własny - 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu 2,51% w skali roku  - wyliczone jako suma aktualnej stopy referencyjnej WIBOR 3M 0,21% i marży banku w wysokości 2,30 p.p. obowiązującej po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1 p.p.); równa rata miesięczna 1001,02 zł; łączna ilość rat 180; całkowity koszt kredytu 33 888,11 zł, w tym suma odsetek w całym okresie kredytowania 30 183,11 zł; prowizja za udzielenie kredytu - 1% od kwoty udzielonego kredytu tj. 1 500,00 zł; opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego - 200,00 zł; oświadczenie o ustanowienie do hipoteki - 50,00 zł; sporządzenie umowy cesji z tytułu ubezpieczenia nieruchomości - 50,00 zł. Koszt ubezpieczenia nieruchomości o wartości 350 000,00 zł za cały okres kredytowania wynosi 1905,00 zł.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 183 888,11 zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje zmianę wysokości miesięcznej raty kredytu. Kalkulację sporządzono dla przykładu reprezentatywnego według stanu na dzień 23.06.2021r.

* Oferta promocyjna dotyczy Klientów, którzy skorzystają z ubezpieczenia nieruchomości oferowanego przez Banku Spółdzielczy w Brańsku. Koszt ubezpieczenia zależy od wartości nieruchomości. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi. Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.

Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) i nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań po żadnej ze stron w odniesieniu do zawarcia transakcji, które mogą być opisane w tej prezentacji.

kredyt mieszkaniowy 677x277