BS BranskMobileNet

Aplikacja mobilna BS BranskMobileNet to oprogramowanie instalowane na urządzeniach mobilnych (smartphone, tablet) umożlwiające szybki dostęp do rachunków bankowych i korzystanie z usług bankowych.

BS BranskMobileNet pozwala użytkownikowi na:

- dostęp do informacji o produktach, które posiada w bankowości elektronicznej takich jak: rachunki, karty (debetowe i kredytowe), lokaty, kredyty,

- wyświetlanie informacji szczegółowych, w tym dostępne środki i saldo, wyświetlanie historii i blokad,

- wykonywanie transakcji: przelewów krajowych, w tym także natychmiastowych, przelewów własnych, doładowania telefonu,

- korzystanie z usługi BLIK.

 

Idealne rozwiązanie dla osób, które często przebywają z dala od komputera.
W celu możliwości korzystania z aplikacji BS BranskMobileNetnależy wygenerować kod parujący w systemie eBankNet, który służy do sparowania urządzenia mobilnego z loginem bankowości elektronicznej.
Aplikację można pobrać i zainstalować, jeżeli urządzenie mobilne posiada system operacyjny w wersji minimum Android 6.0 lub iOS 13.2 (lub nowsze).

UWAGA! W przypadku zablokowania aplikacji mobilnej BS BranskMobileNet poprzez błędne logowanie (5 prób) należy dokonać ponownego sparowania urządzenia (telefon, tablet) w systemie bankowości elektronicznej eBankNet- zakładka mój profil, Aplikacja mobilna.

 

Co zrobić jeżeli jesteś użytkownikiem bankowości elektronicznej pod dwoma lub większą ilością loginów ?
Aplikację BS BranskMobileNet da się powiązać z wieloma loginami. Należy utworzyć nowy profil dla każdego z nich.

Aby utworzyć nowy profil trzeba być wylogowanym z aktualnego profilu.
Następnie rozwinąć zakładkę u góry "Menu" i poprzez opcję "Dodaj nowy profil" rozpocząć opcję parowania nowego loginu, postępując tak jak przy parowaniu pierwszego loginu.

 

Co zrobić w przypadku zmiany urządzenia mobilnego, np. telefonu, na którym była zainstalowana aplikacja, na inny?

W przypadku zmiany telefonu na inny, poprzednio powiązane urządzenie należy wcześniej w eBankNet odłączyć od konta (zakładka „Mój Profil” – „Aplikacja mobilna” – symbol „X” przy urządzeniu). Następnie ponownie przeprowadzić proces parowania urządzenia.


Co zrobić w przypadku utraty urządzenia mobilnego np. telefonu, na którym była zainstalowana aplikacja?
Jeżeli dotychczas logowałeś się do bankowości elektronicznej eBankNet:
- na komputerze/tablecie i urządzenie to dodałeś do zaufanych – wystarczy, że w serwisie bankowości internetowej usuniesz powiązane, dotychczas używane urządzenie/telefon.
- wyłącznie przez aplikację mobilną a innych urządzeń, np. komputer/tablet nie dodałeś do zaufanych, musisz skontaktować się z infolinia bankowości elektronicznej Banku w celu rozparowania /usunięcia dotychczas używanego urządzenia (telefonu) z aplikacją.

UWAGA: może to wówczas zrobić wyłącznie pracownik Banku.

 

Przydatne dokumenty :

parowanie aplikacji mobilnej - instrukcja
https://e-bank.bsbransk.pl/user/img/pdf/mobilenet.pdf

instrukcja użytkownika BS BranskMobileNet:
https://e-bank.bsbransk.pl/user/img/pdf/mobilenet-instrukcja.pdf

 

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Brańsku