Bezpieczny Kredyt

„Bezpieczny Kredyt” skierowany jest do klientów indywidualnych z przeznaczeniem na finansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych.

Szczegółowe warunki :

  • kredyt udostępniony w sprzedaży od 01.04.2021r.
  • Okres spłaty do 60 miesięcy
  • Kwota kredytu – do 100 000 zł
  • Oprocentowanie stałe w okresie kredytowania – 6,70%
  • Prowizja - 3,50% od kwoty udzielonego kredytu
  • Warunki dodatkowe kredytu : Kredytobiorca może skorzystać z finansowania na wymienionych wyżej warunkach, tylko i wyłącznie gdy skorzysta z ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia na Życie Komfort zawieranego za pośrednictwem Banku.

Wymagane dokumenty :

Przydatne dokumenty :

Regulamin kredytów gotówkowych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych

Tabela oprocentowania kredytów osobom fizycznym

 

RRSO na dzień 01.04.2021r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 11,38% dla całkowitej kwoty kredytu 30 000,00 PLN spłaconej w 36 ratach kapitałowo-odsetkowych, 35 rat po 922,38 PLN oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 922,45 PLN. Stopa procentowa kredytu wynosi 6,70% w skali roku (oprocentowanie stałe).

- całkowita kwota do spłaty 34 968,75 PLN

- całkowita kwota kredytu 30 000,00 PLN

- odsetki 3 205,75 PLN

- prowizja 1050,00 PLN

- koszt ubezpieczenia 713,00 PLN

Koszt ubezpieczenia dotyczy 40-letniego mężczyzny. Umowa ubezpieczenia zawarta na okres 36 miesięcy, suma ubezpieczeniowa wynosi 30 000 zł. Całkowity koszt ubezpieczenia zależny od indywidualnej oceny ubezpieczeniowej klienta.