Bezpieczny Kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2% to prosta recepta na upragnione  mieszkanie lub wymarzony własny dom. W ramach rządowego programu Pierwsze Mieszkanie możesz skorzystać z Bezpiecznego Kredytu z dopłatami do rat, co powoduje niższe comiesięczne koszty kredytowania.

667x277 BK2 BS w Bransku.jpg

Szczegółowe warunki:

  • przeznaczony dla osób do 45. roku życia
  • szeroki zakres finansowania – zakup mieszkania, budowa/zakup domu
  • dopłaty do rat kredytu
  • podczas korzystania z dopłat stałe oprocentowanie
  • do 600 tys. zł
  • okres kredytowania – nawet do 30 lat

 

Bezpieczny kredyt 2% również bierze udział w promocyjnej loterii naszego banku „Spłacamy Twój kredyt”.

700x200 1

Zasady są proste:
- Od doradcy otrzymasz voucher z unikatowym numerem ID. Zarejestruj go według instrukcji, którą znajdziesz na voucherze.
- Codziennie masz szansę na wygranie 500 zł, a raz w miesiącu losujemy spłatę kredytu! Nawet 20 000 zł!

Wymagane dokumenty :

Przydatne dokumenty :

Regulamin kredytu mieszkaniowego oraz pożyczki hipotecznej

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych

Tabela oprocentowania kredytów osobom fizycznym

Ogólna informacja Bezpieczny Kredyt 2%

Załącznik do klauzuli informacyjnej

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpiecznego Kredytu 2% udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym
i bezpiecznym kredycie 2% wynosi: 4,38% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 230 000 zł, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych: 7,50% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 7,80 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,80%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 2% pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 1 199,64 zł przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 985,17 zł, łączna liczba rat: 300.

Całkowity koszt kredytu 147 087,79zł w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania:  140 217,79zł  (przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 94 762,85 zł), opłata za rozpatrzenie wniosku 200,00zł  prowizja  za udzielenie kredytu: 2 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4600,00 zł, oświadczenie do wpisu hipoteki 50,00zł, umowa cesji 70,00zł,  koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania 1950,00 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 370 217,79 zł przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK w wysokości 94 762,85 zł. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu.

Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych dwóch cykli 60-cio miesięcznych, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 25 września 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.