Lokata Świąteczna w ofercie od 30.10.2023r.!

Lokata Świąteczna to korzystnie oprocentowane lokat oferowane przez Bank Spółdzielczy w Brańsku. 

Promocja trwa od dnia 30.10.2023r. do dnia 31.12.2023rProwadzona jest w złotych.

Lokata świateczna 30.10

Otwarcie rachunku Lokaty Świątecznej następuje w placówce Banku w dniu wniesienia wpłaty, po podpisaniu umowy otwarcia lokaty przez osobę występującą o otwarcie lokaty.

Natomiast otwarcie Świątecznej eLokaty następuje za pośrednictwem systemu bankowowści elektronicznej eBankNet.

Świąteczna mLokatę  założyć można za pośrednictwem aplikacji mobilnej BSBransk MobileNet i następuje w dniu wniesienia środków na rachunek lokaty.

Z promocji mogą korzystać wyłącznie:

  1. pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art.22 kodeksu cywilnego oraz
  2. pełnoletnie osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne i posiadające zawartą z Bankiem umowę ramową w zakresie produktów bankowych

Cechy produktu:

  • atrakcyjne stałe oprocentowanie,
  • okres lokowania – 3 i 6 miesięcy,
  • minimalna kwota lokaty już od 1.000zł,
  • możliwość zarządzania lokatą przez Internet  i aplikację mobilną.

Przydatne dokumenty:

Regulamin lokaty promocyjnej " Lokata świąteczna"

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w złotych osobom fizycznym

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w złotych przedsiębiorcom oraz podmiotom instytucjonalnym w BS

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych