Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta,  a w szczególności finansowanie:

 • przedsięwzięć nowych i rozwojowych:
 • zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu,
 • zakupu ziemi,
 • zakupu lub budowy nieruchomości,
 • zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych,
 • modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku
 • zakupu udziałów lub akcji

Korzyści :

 • Atrakcyjne oprocentowanie,
 • Szybka decyzja kredytowa,
 • Brak opłat i prowizji od wcześniejszej spłaty,
 • Minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 PLN.     
 • Kredyty inwestycyjne udzielane na okres do 15 lat.
 • Okres karencji w spłacie rat kapitałowych kredytu ustalany indywidualnie ( maks. 2 lata )
 • Okres realizacji inwestycji maks. 2 lata
 • Kredyt wypłacany jest jednorazowo lub w transzach

Warunki :

 • Wymagany wkład własny
 • Posiadanie zdolności kredytowej,
 • Posiadanie rachunku bieżącego w Banku
 • Posiadanie rachunku pomocniczego w Banku, wykorzystywanego wyłącznie dla potrzeb uruchamiania środków pochodzących z kredytu z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności oraz przypisanego do niego odrębnego Rachunku VAT

Przydatne dokumenty :

wniosek kredytowy

Kwestionariusz osobisty

taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dla podmiotów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Brańsku

oprocentowanie kredytów przedsiębiorcy