Skip to main content

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków!

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

zdjecie 800 plus

Zmienia się wysokość świadczenia wychowawczego w związku z podpisaniem 7 sierpnia br. nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 do 800 zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca to świadczenia, sami zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku.

Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą wypłacane od stycznia 2024 r.