Skip to main content

Limit kwotowy dla transakcji zbliżeniowych

Wysokość jednorazowego limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych bez konieczności wprowadzenia kodu PIN przeprowadzanych na terenie Polski ustalanego przez organizacje płatnicze wynosi:

- dla kart VISA – 100 PLN

- dla kart MasterCard – 100 PLN

 

Transakcja zbliżeniowa przekraczająca limit kwoty wymaga podania kodu PIN.