• KLIENCI INDYWIDUALNI
  • PRZEDSIĘBIORCY
  • ROLNICY
  • BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

 

I N F O R M A C J A

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są: 

informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego

lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:

Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż data zawarcia umowy o subwencję lub data złożenia wniosku odwoławczego. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;

Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie zawarcia umowy o subwencję lub dacie złożenia wniosku odwoławczego, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:

W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy: sekretariat@bsbransk.pl

W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:

- osobiście w placówce Banku,

- przesłać pocztą na adres 17-120 Brańsk ul. Kościuszki 2a

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

UWAGA !!!!

Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobierze z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawi go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy. W tym przypadku Przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczać do Banku. Wystarczy tylko, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej, wejdą na Wniosek Umocowanie i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

 KORONAWIRUS - INFORMACJE

 

komunikaty

Szanowni Państwo,
W trosce o zdrowie Państwa i naszych Pracowników wprowadziliśmy zamiany w obsłudze Klientów. Wewnątrz Oddziału może przebywać ograniczona liczba Klientów w zależności od liczby stanowisk obsługi w danej placówce.
W przypadku wizyty w Oddziale prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów od pozostałych Klientów.
 
Zwracamy się też z prośbą do Państwa o ograniczanie wizyt w Oddziałach naszego Banku do niezbędnego minimum. Nasza prośba podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich, w kontekście rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa i co z tego wynika, koniecznością ograniczenia przebywania w miejscach publicznych i większych skupiskach ludzkich.
 
W zastępstwie osobistych wizyt w Oddziale, zalecamy korzystanie z innych, dostępnych w naszym Banku kanałów kontaktu z pracownikami:
1) telefonicznego, pod numerami telefonów:
• 85 7319500
• 85 7319501
2) mailowego, pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Ponadto rekomendujemy:
• realizowanie płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty, poprzez bankowość elektroniczną.
• wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem konta on-line.
 
Jednocześnie informujemy, że na bieżąco śledzimy wszelkie komunikaty dotyczące  koronawirusa wydawane przez organy administracji państwowej i służby sanitarne. Naszym celem jest zapewnienie obsługi wszystkim Klientom, mimo niedogodności, z którymi mamy obecnie do czynienia. 
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zastosowanie się do powyższych rekomendacji.
                                                                                                                 Zarząd
Banku Spółdzielczego w Brańsku
 

U W A G A

Od 14 września 2019 r. w systemach eBankNet i eCorpoNet obowiązuje dwuskładnikowe logowanie - oprócz standardowo loginu i hasła, Użytkownik podaje kod otrzymany SMSem. Użytkownicy, którzy jeszcze nie posiadają autoryzacji za pomocą SMS muszą udać się do najbliższej placówki Banku celem jej włączenia.

W przypadku systemu eCorpoNet zamiast SMS można użyć podpisu kwalifikowanego.

W przypadku systemu eBankNet można zamienić kod SMS na autoryzację poprzez aplikację mobilną BS Bransk MobileNet. (instrukcja parowania aplikacji mobilnej)

INSTRUKCJA PEŁNEJ WERSJI APLIKACJI MOBILNEJ BSBranskMobileNet


OŚWIADCZENIE O STATUSIE CRS

W związku z wejściem w życie w dniu 30 kwietnia 2019r. ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych  z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, na polskie instytucje finansowe nałożony został obowiązek uzyskania od Klientów, którzy otworzyli rachunki w okresie przejściowym, czyli od 01.01.2016r. do 30.04.2017r. - OŚWIADCZENIA O STATUSIE REZYDENCJI PODATKOWEJ CRS. W związku z powyższym, tych z Państwa których dotyczy powyższy okres prosimy o zgłoszenie się do placówki Banku w celu złożenia Oświadczenia CRS lub pobranie wzoru z naszej strony internetowej i wysłanie za pośrednictwem poczty na adres Banku: 17-120 Brańsk ul. Kościuszki 2a.

KLIENT INDYWIDUALNY: https://bsbransk.pl/images/dokumenty/oswiadczeniefatcaki.pdf

KLIENT INSTYTUCJONALNY: https://bsbransk.pl/images/dokumenty/oswiadczeniefatcainst.pdf

Zgodnie z Ustawą CRS, jeśli nie otrzymamy oświadczenia o statusie CRS, to zobowiązani jesteśmy do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej danych dotyczących takiej umowy ze statusem „nieudokumentowany”. Zachęcamy Państwa do jak najwcześniejszego dopełnienia obowiązku wynikającego z Ustawy tj. złożenia stosownego oświadczenia.


 

Real time web analytics, Heat map tracking
BS Bransk
BS BranskBS Bransk