• KLIENCI INDYWIDUALNI
  • PRZEDSIĘBIORCY
  • ROLNICY
  • BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

I N F O R M A C J A

Od miesiąca lutego 2020 r. centrala Banku w Brańsku przy ul. Kościuszki 2a

CZYNNA W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

U W A G A

Od 14 września 2019 r. w systemach eBankNet i eCorpoNet obowiązuje dwuskładnikowe logowanie - oprócz standardowo loginu i hasła, Użytkownik podaje kod otrzymany SMSem. Użytkownicy, którzy jeszcze nie posiadają autoryzacji za pomocą SMS muszą udać się do najbliższej placówki Banku celem jej włączenia.

W przypadku systemu eCorpoNet zamiast SMS można użyć podpisu kwalifikowanego.

W przypadku systemu eBankNet można zamienić kod SMS na autoryzację poprzez aplikację mobilną BS Bransk MobileNet. (instrukcja parowania aplikacji mobilnej)


OŚWIADCZENIE O STATUSIE CRS

W związku z wejściem w życie w dniu 30 kwietnia 2019r. ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych  z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, na polskie instytucje finansowe nałożony został obowiązek uzyskania od Klientów, którzy otworzyli rachunki w okresie przejściowym, czyli od 01.01.2016r. do 30.04.2017r. - OŚWIADCZENIA O STATUSIE REZYDENCJI PODATKOWEJ CRS. W związku z powyższym, tych z Państwa których dotyczy powyższy okres prosimy o zgłoszenie się do placówki Banku w celu złożenia Oświadczenia CRS lub pobranie wzoru z naszej strony internetowej i wysłanie za pośrednictwem poczty na adres Banku: 17-120 Brańsk ul. Kościuszki 2a.

KLIENT INDYWIDUALNY: https://bsbransk.pl/images/dokumenty/oswiadczeniefatcaki.pdf

KLIENT INSTYTUCJONALNY: https://bsbransk.pl/images/dokumenty/oswiadczeniefatcainst.pdf

Zgodnie z Ustawą CRS, jeśli nie otrzymamy oświadczenia o statusie CRS, to zobowiązani jesteśmy do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej danych dotyczących takiej umowy ze statusem „nieudokumentowany”. Zachęcamy Państwa do jak najwcześniejszego dopełnienia obowiązku wynikającego z Ustawy tj. złożenia stosownego oświadczenia.


 

Real time web analytics, Heat map tracking
BS Bransk
BS BranskBS Bransk