Skip to main content

Limit wpłat na IKE w 2024 r.

Informujemy, że wysokość limitu kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w 2024 r. wynosi 23 472,00 zł.