limit wpłat na IKE w 2022 r.

Informujemy, że wysokość limitu kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w 2022 r. wynosi 17 766,00 zł.