Limit wpłat na IKE w 2023 r.

Informujemy, że wysokość limitu kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w 2023 r. wynosi 20 805,00 zł.