limit wpłat na IKE w 2021 r.

Informujemy, że wysokość limitu kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w 2021 r. wynosi 15 777,00 zł.