Skip to main content

Opłata interchange

Opłata interchange - transakcje płatnicze realizowane kartą debetową i kartą kredytową

 

Rodzaj opłaty

Tryb pobierania

Karty
debetowe

Karty kredytowe

Opłata interchange dla
transakcji krajowych

od wartości transakcji bezgotówkowej

0,2%*

0,3%*

Opłata interchange w sektorze
publicznym

od wartości transakcji bezgotówkowej

0,01%
(max. 0,01 PLN)

0,01%
(max. 0,01 PLN)

* Szczegółowe informacje o maksymalnych stawkach opłaty interchange publikowane są na stronach organizacji płatniczych