Skip to main content

Wysokość limitów dla transakcji niskokwotowych

Bank Spółdzielczy nie ma możliwości rezygnacji z niestosowania silnego uwierzytelnienia dla transakcji niskokwotowych w Internecie.

Od 01.07.2023 r. nowe zasady procesowania tego typu transakcji będą obowiązywały w Banku Spółdzielczym w Brańsku.

 

Poniżej wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelniania 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)

Transakcje internetowe

Pojedyncza transakcja internetowa

100 PLN

Suma transakcji internetowych

400 PLN

Liczba następujących po sobie transakcji internetowych

5