Skip to main content

Przelewy transgraniczne

Warunki wykonywania przelewów transgranicznych:

Kod Swiftowy:

P O L U P L P R