Skip to main content

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe

Wskaźniki charakteryzujące sytuację ekonomiczno – finansową Banku Spółdzielczego w Brańsku za I kwartał 2024r.

SUMA BILANSOWA

 964.644.985,80 zł 

WYNIK FINANSOWY BRUTTO

   8.933.678,83 zł

WYNIK FINANSOWY NETTO

10.135.209,83 zł

FUNDUSZE WŁASNE

105.060.397,07 zł

ŁĄCZNY WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁOWY

24,15%

WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁU T1

24,15%

WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁU CET1

24,15%

STOPA ZWROTU Z AKTYWÓW NETTO (ROA)

3,77%

STOPA ZWROTU Z KAPITAŁU NETTO (ROE)

34,01%