Wskaźniki ekonomiczno-finansowe

Wskaźniki charakteryzujące sytuację ekonomiczno – finansową Banku Spółdzielczego w Brańsku za II kwartał 2022r.

SUMA BILANSOWA

 815.492.132,80 zł 

WYNIK FINANSOWY BRUTTO

   10.512.102,61 zł

WYNIK FINANSOWY NETTO

8.488.112,61 zł

FUNDUSZE WŁASNE

84.527.247,82 zł

ŁĄCZNY WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁOWY

21,63%

WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁU T1

21,63%

WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁU CET1

21,63%

STOPA ZWROTU Z AKTYWÓW NETTO (ROA)

2,07%

STOPA ZWROTU Z KAPITAŁU NETTO (ROE)

21,20%