Wskaźniki ekonomiczno-finansowe

Wskaźniki charakteryzujące sytuację ekonomiczno – finansową Banku Spółdzielczego w Brańsku za III kwartał 2021r.

SUMA BILANSOWA

 768.128.421,36 zł 

WYNIK FINANSOWY BRUTTO

   4.738.272,24 zł

WYNIK FINANSOWY NETTO

3.919.914,20 zł

FUNDUSZE WŁASNE

79.175.032,59 zł

ŁĄCZNY WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁOWY

19,31%

WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁU T1

19,31%

WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁU CET1

19,31%

STOPA ZWROTU Z AKTYWÓW NETTO (ROA)

0,66%

STOPA ZWROTU Z KAPITAŁU NETTO (ROE)

6,83%