Wskaźniki ekonomiczno-finansowe

Wskaźniki charakteryzujące sytuację ekonomiczno – finansową Banku Spółdzielczego w Brańsku za II kwartał 2023r.

SUMA BILANSOWA

 849.290.052,18 zł 

WYNIK FINANSOWY BRUTTO

   20.291.568,60 zł

WYNIK FINANSOWY NETTO

16.997.228,60 zł

FUNDUSZE WŁASNE

105.024.353,55 zł

ŁĄCZNY WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁOWY

25,99%

WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁU T1

25,99%

WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁU CET1

25,99%

STOPA ZWROTU Z AKTYWÓW NETTO (ROA)

3,97%

STOPA ZWROTU Z KAPITAŁU NETTO (ROE)

38,67%