Skip to main content

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe

Wskaźniki charakteryzujące sytuację ekonomiczno – finansową Banku Spółdzielczego w Brańsku za III kwartał 2023r.

SUMA BILANSOWA

 897.487.113,29 zł 

WYNIK FINANSOWY BRUTTO

   30.448.685,69 zł

WYNIK FINANSOWY NETTO

25.121.379,69 zł

FUNDUSZE WŁASNE

105.023.409,44 zł

ŁĄCZNY WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁOWY

24,99%

WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁU T1

24,99%

WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁU CET1

24,99%

STOPA ZWROTU Z AKTYWÓW NETTO (ROA)

3,88%

STOPA ZWROTU Z KAPITAŁU NETTO (ROE)

35,78%