Wskaźniki ekonomiczno-finansowe

Wskaźniki charakteryzujące sytuację ekonomiczno – finansową Banku Spółdzielczego w Brańsku za II kwartał 2021r.

SUMA BILANSOWA

 788.713.850,22 zł 

WYNIK FINANSOWY BRUTTO

   2.948.355,20 zł

WYNIK FINANSOWY NETTO

2.435.142,20 zł

FUNDUSZE WŁASNE

79.157.505,69 zł

ŁĄCZNY WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁOWY

20,40%

WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁU T1

20,40%

WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁU CET1

20,40%

STOPA ZWROTU Z AKTYWÓW NETTO (ROA)

0,61%

STOPA ZWROTU Z KAPITAŁU NETTO (ROE)

6,47%