Wskaźniki ekonomiczno-finansowe

Wskaźniki charakteryzujące sytuację ekonomiczno – finansową Banku Spółdzielczego w Brańsku za IV kwartał 2022r.

SUMA BILANSOWA

 845.454.707,15 zł 

WYNIK FINANSOWY BRUTTO

   27.590.168,18 zł

WYNIK FINANSOWY NETTO

21.112.588,18 zł

FUNDUSZE WŁASNE

84.502.892,54 zł

ŁĄCZNY WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁOWY

22,06%

WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁU T1

22,06%

WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁU CET1

22,06%

STOPA ZWROTU Z AKTYWÓW NETTO (ROA)

2,57%

STOPA ZWROTU Z KAPITAŁU NETTO (ROE)

25,77%