Wskaźniki ekonomiczno-finansowe

Wskaźniki charakteryzujące sytuację ekonomiczno – finansową Banku Spółdzielczego w Brańsku za I kwartał 2022r.

SUMA BILANSOWA

 814.305.770,58 zł 

WYNIK FINANSOWY BRUTTO

   4.112.876,70 zł

WYNIK FINANSOWY NETTO

3.437.105,70 zł

FUNDUSZE WŁASNE

79.222.511,35 zł

ŁĄCZNY WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁOWY

19,31%

WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁU T1

20,36%

WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁU CET1

20,36%

STOPA ZWROTU Z AKTYWÓW NETTO (ROA)

20,36%

STOPA ZWROTU Z KAPITAŁU NETTO (ROE)

6,83%