Stopy procentowe NBP

Podstawowe stopy procentowe NBP

Stopa procentowa:OprocentowanieObowiązuje
od dnia
Stopa referencyjna 6,00 2023-09-07
Stopa lombardowa 6,50 2023-09-07
Stopa depozytowa 5,50 2023-09-07
Stopa redyskonta weksli 6,05 2023-09-07

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych preferencyjnych

Oprocentowanie kredytów z dopłatą ARiMR nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli. Dotyczy kredytów udzielanych do 31.12.2014r.