Stopy procentowe NBP

Podstawowe stopy procentowe NBP

Stopa procentowa:OprocentowanieObowiązuje
od dnia
Stopa referencyjna 2,25 2022-01-05
Stopa lombardowa 2,75 2022-01-05
Stopa depozytowa 1,75 2022-01-05
Stopa redyskonta weksli 2,30 2022-01-05

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych preferencyjnych

Oprocentowanie kredytów z dopłatą ARiMR nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli. Wysokość oprocentowania płaconego przez Kredytobiorcę we wszystkich liniach kredytowych wynosi 0,4 pełnego oprocentowania kredytu (nie mniej niż 3%). Pozostałą kwotę płaci ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytu.