Stopy procentowe NBP

Podstawowe stopy procentowe NBP

Stopa procentowa:OprocentowanieObowiązuje
od dnia
Stopa referencyjna 6,00 2022-06-09
Stopa lombardowa 6,50 2022-06-09
Stopa depozytowa 5,50 2022-06-09
Stopa redyskonta weksli 6,05 2022-06-09

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych preferencyjnych

Oprocentowanie kredytów z dopłatą ARiMR nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli.