Stopy procentowe NBP

Podstawowe stopy procentowe NBP

Stopa procentowa:OprocentowanieObowiązuje
od dnia
Stopa referencyjna 0,50 2021-10-06
Stopa lombardowa 0,50 2020-05-29
Stopa depozytowa 0,00 2020-04-09
Stopa redyskonta weksli 0,11 2020-05-29

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych preferencyjnych

Oprocentowanie kredytów z dopłatą ARiMR nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli. Wysokość oprocentowania płaconego przez Kredytobiorcę we wszystkich liniach kredytowych wynosi 0,4 pełnego oprocentowania kredytu (nie mniej niż 3%). Pozostałą kwotę płaci ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytu.