Stopy procentowe NBP

Podstawowe stopy procentowe NBP

Stopa procentowa:OprocentowanieObowiązuje
od dnia
Stopa referencyjna 6,75 2022-09-08
Stopa lombardowa 7,25 2022-09-08
Stopa depozytowa 6,25 2022-09-08
Stopa redyskonta weksli 6,80 2022-09-08

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych preferencyjnych

Oprocentowanie kredytów z dopłatą ARiMR nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli. Dotyczy kredytów udzielanych do 31.12.2014r.