stawki referencyjne

Informujemy, iż w okresie od 01-07-2022r. do 31-07-2022r. obowiązują następujące stawki referencyjne oprocentowania:

WIBOR 1M - 6,29%

WIBOR 3M - 6,85%

WIBOR 6M - 7,12%

WIBOR 3M do kredytów preferencyjnych udzielanych od 01-01-2015r. - 6,59%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) okreśła koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/