Stawki referencyjne

Informujemy, iż w okresie od 01-09-2023r. do 30-09-2023r. obowiązują następujące stawki referencyjne oprocentowania:

WIBOR 1M - 6,81%

WIBOR 3M - 6,90%

WIBOR 6M - 6,55%

WIBOR 3M do kredytów preferencyjnych udzielanych od 01-01-2015r. - 6,90%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) okreśła koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/