Skip to main content

REJESTR TRANSAKCJI POWYŻEJ 15000 EUR

Uprzejmie informujemy Klientów, iż w Banku Spółdzielczym w Brańsku prowadzony jest rejestr transakcji przekraczających równowartość 15 000 EUR.Dane w nim zawarte objęte są tajemnicą bankową. W przypadku odmowy okazania przez klienta dokumentów, pozwalających na dokonanie identyfikacji, pracownik Banku ma obowiązek odmówić realizacji w/w transakcji.

                                                                Zarząd BS w Brańsku

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2016, poz. 299 z późn. zm.).

Rozporządzenie (WE) NR 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Dz.U. UE nr L345 z dnia 8.12.2006r.)