Skip to main content

Debet dopuszczalny w UNIKONTO

Posiadacz rachunku Unikonto może wystawiać dyspozycje powodujące powstanie dopuszczalnego salda debetowego po dokonaniu pierwszych wpłat lub wpływie/wpływach bezgotówkowych na rachunek.

Wysokość debetu dopuszczalnego ustalana jest przez Bank w wysokości jednomiesięcznych stałych wpływów na Unikonto, nie więcej niż 1000 zł.