Skip to main content

Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne - wyjątkowo korzystny sposób na zrealizowanie różnych potrzeb w Twoim gospodarstwie.

Kredyt preferencyjny 667x277 2

W ramach kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR udzielane są następujące linie kredytowe, przeznaczone na finansowanie wskazanych przez Agencję nakładów, oznaczone  następującymi symbolami, tj :

  • Linia RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym 
  • Linia Z - kredyty na zakup użytków rolnych 
  • Linia PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów 
  • Linia inwestycyjna K01 Linia obrotowa K02 - kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę 
  • Linia inwestycyjna DK01 i Linia obrotowa DK02 - kredyty dla dużych przedsiębiorstw na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych 
  • Linia KR – kredyty na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej 
  • Linia KO - kredyty obrotowych nieoprocentowanych dla producenta rolnego 
  • Linia MRcsk - kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników 

Więcej informacji uzyskają Państwo bezpośrednio w palcówkach Banku Spółdzielczego w Brańsku oraz na stronie ARiMR : Kredyty preferencyjne | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Przydatne dokumenty :

wniosek kredytowy

Kwestionariusz osobisty

taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dla podmiotów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Brańsku

oprocentowanie kredytów przedsiębiorcy