Skip to main content

polecenie przelewu SEPA

Transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:

  • waluta transakcji EUR;
  • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN,
  • prawidłowy kod BIC,
  • koszty „SHA”,
  • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;

Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta przelewu powinni być uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Rejestry uczestników rozliczeń SEPA są dostępne pod adresem :

Registers of Participants in SEPA Payment Schemes