Skip to main content

BLIKOMANIA 2024

Zasady BLIKOMANII 2024

blikomania diament dzien 667x277

 • termin obowiązywania promocji: 15.04 - 23.06.2024
 • mechanika loterii oraz układ nagród jest podobna jak w zeszłym roku
 • rejestracja do BLIKOMANII pod tym samym adresem, czyli www.blikomania.pl
 • nagroda główna - 70 nagród losowanych codziennie po jednej sztuce
 • nagrody II stopnia - czeki BLIK o wartości 200 zł w przypadku wygranej za wszystkie transakcje BLIKIEM poza transakcjami zbliżeniowymi (7000 nagród)
 • nagrodę główną można wygrać tylko 1 raz w ciągu trwania loterii
 • czeki BLIK można wygrać wielokrotnie, jednak tylko jeden dziennie.
 • Nagroda gwarantowana za rejestrację w loterii:
  - pakiet 1000 GB na 30 dni w ofercie na kartę Plusa lub Plush
  - pakiet Start na 30 dni od Polsat Box Go

Nagroda gwarantowana nie jest elementem loterii ( z definicji) i nie jest uwzględniona w Regulaminie loterii.


Jak w poprzednich latach, warunkiem wzięcia udziału w BLIKOMANNI będzie akceptacja Regulaminu oraz odpowiednich zgód na stronie rejestracyjnej + zapłata 1 zł na konto Fundacji Uniwersytet Dzieci.

Losowania będę się odbywały raz w tygodniu i będą obejmowały wszystkie dni z poprzedzającego tygodnia.

 

zgloszenie blikomania 2024
1. wejść na stronę www.blikomania.pl,
2. wypełnić formularz rejestracyjny:
a. uzupełnić dane, tj.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
b. potwierdzić pełnoletność, zaznaczając: „Oświadczam, że mam ukończone 18 lat”,
c. w polu: „Wybierz Bank z którego korzystasz” należy wybrać: „Banki Spółdzielcze z Grupy BPS i Bank BPS”

 blikomania wybor banku bps

3. zaznaczyć poszczególne zgody marketingowe,
4. wysłać zgłoszenie klikając:

 ikona wyslij zgloszenie

 

Regulamin Blikomania 2024