Skip to main content

PROMOCJA GENERALI AGRO - do zgarnięcia karty podarunkowe na zakupy

14 marca 2022 r. ruszyła sprzedaż ubezpieczeń upraw w Generali Agro. Jak w latach ubiegłych, klienci mogą skorzystać z ochrony od 8% ubytku w plonie we wszystkich ryzykach objętych podstawowym zakresem ochrony. Dodatkowo, już w trakcie zawierania umowy ubezpieczenia upraw z dopłatami budżetu państwa, rolnicy mogą ubezpieczyć ziemiopłody oraz wykupić ochronę NNW w atrakcyjnej cenie. Ubezpieczenia upraw w Generali Agro są objęte dopłatami z budżetu państwa – aż do 65 proc. składki.

W sezonie wiosennym w Generali Agro ochroną można objąć takie uprawy jak: zboża, rzepak, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, wybrane gatunki warzyw oraz owoców.

Rolnicy mogą ubezpieczyć rośliny tradycyjne od ryzyka gradu, przymrozków wiosennych, huraganu i deszczu nawalnego. Producenci mogą wybrać dopasowany do swoich potrzeb zakres ubezpieczenia spośród kilku pakietów ubezpieczeń:

  • grad;
  • grad, przymrozki wiosenne;
  • grad, deszcz nawalny, huragan;
  • grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan.

Uprawy specjalne, takie jak wybrane owoce i warzywa, można w Generali Agro objąć ochroną od ryzyka gradu i – co najważniejsze – zabezpieczyć je zarówno w przypadku powstania szkód ilościowych, jak i jakościowych, które to ostatecznie wpływają na ubytek w plonie. Ochrona ta pozwala pokryć straty dla warzyw i owoców, zdyskwalifikowanych przez odbiorców jako najwyższej jakości plon handlowy.

 

AKCJA PROMOCYJNA – karta na zakupy na ALLEGRO

W akcji promocyjnej mogą wziąć udział tylko osoby fizyczne, a jeden klient będzie mógł otrzymać jedną kartę podarunkową.

Co musisz zrobić , aby otrzymać kartę podarunkową

1. Wykupić ubezpieczenie upraw w okresie od 14 marca do 30 czerwca 2022 roku, które spełni dwa warunki:

  • składka z polisy wyniesie co najmniej 100 zł,
  • polisa będzie zawierać co najmniej jedno z ryzyk: grad lub ogień.

2. Zalogować się do serwisu i-Rolnik i wypełnić formularz „Wiosenne zakupy na Allegro z Generali Agro” do 10 lipca 2022 roku.

Liczba kart podarunkowych jest ograniczona, a kolejność zgłoszeń będziemy ustalać na podstawie daty wypełnienia formularza.

Co to jest karta podarunkowa Allegro i jak z niej korzystać

Karta podarunkowa Allegro to nic innego jak ciąg znaków – cyfr oraz liter różnej wielkości. Karta jest ważna terminowo, a informację o okresie jej ważności klient otrzyma w wiadomości e-mailowej. Promocyjne środki pieniężne można wykorzystać na wszystkie zakupy w serwisie Allegro, ale nie można nimi opłacić kosztów wysyłki.

Konto w i-Rolniku

Osoby które mają już konto w portalu i-rolnik mają ułatwiony dostęp do skorzystania z promocji. Wystarczy, że po spełnieniu warunków, zalogują się na swoje konto i wypełnią formularz „Wiosenne zakupy na Allegro z Generali Agro”.

Osoby, które nie mają konta w i-Rolniku, a spełnią warunki promocji i będą chciały z niej skorzystać, muszą się zarejestrować na stronie https://i-rolnik.pl/rejestracja/ .

Przy rejestracji należy pamiętać o kilku zasadach :

  1. Przy rejestracji podać numer polisy związany z ubezpieczeniem rolnym (np. upraw, gospodarstwa, maszyn rolniczych) – może to być na przykład umowa zawarta w ciągu ostatniego roku.
  2. Wpisany adres e-mail lub numer telefonu musi być taki sam, jak na polisie.

Więcej informacji można uzyskać w placówkach Banku Spółdzielczego w Brańsku.

Zachęcamy również do zapoznania się z regulaminem promocji. Regulamin dostępny do pobrania poniżej.

Regulamin promocji do pobrania