Skip to main content

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Dyrektywa PSD2 [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego] jest odpowiedzią na rozwój technologii oraz nowe usługi płatnicze.

Podmioty trzecie będą świadczyć nowe usługi w oparciu o informacje pozyskane z systemów bankowości elektronicznej:

  • inicjowanie transakcji płatniczych,
  • dostęp do informacji o rachunku/rachunkach
  • potwierdzanie dostępności na rachunku płatniczym płatnika kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej

Informacje dla dostawców usług (TPP).

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu developera, poniżej link:

PORTAL DLA DEVELOPERA

Raport dostępności API PSD2 i bankowości internetowej

Raport kwartałAPI PSD2Bankowość internetowa
Dostępność (%)Niedostępność (%)Dostępność (%)Niedostępność (%)
14.09.2019 r. - 13.12.2019 r. 99,91 0,09 100 0,00
14.12.2019 r. - 13.03.2020 r. 100 0,00 100 0,00
14.03.2020 r. - 13.06.2020 r. 100 0,00  99,96 0,04
14.06.2020 r. - 13.09.2020 r. 100 0,00 100 0,00
14.09.2020 r. - 13.12.2020 r. 100 0,00 100 0,00
01.01.2021 r. - 31.03.2021 r. 99,96 0,04 99,96 0,04
01.04.2021 r. - 30.06.2021 r. 99,96 0,04 99,96 0,04
01.07.2021 r. - 30.09.2021 r. 99,98 0,02 99,96 0,04
01.10.2021 r. - 31.12.2021 r. 99,98 0,02 99,96 0,04
01.01.2022 r. - 31.03.2022 r. 99,87 0,13 99,82 0,18
01.04.2022 r. - 30.06.2022 r. 100 0,00 99,75 0,25
01.07.2022 r. - 30.09.2022 r. 100 0,00 100 0,00
01.10.2022 r. - 31.12.2022 r. 99,98 0,02 99,96 0,04
01.01.2023 r. - 31.03.2023 r. 99,96 0,04 100 0,00
01.04.2023 r. - 30.06.2023 r. 99,96 0,04 100 0,00
01.07.2023 r. - 30.09.2023 r. 99,96 0,04 100 0,00