Skip to main content

Loteria Visa Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024

Loteria Visa Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024

visa paris24 pl banki bps banner v02 667x277

Czas trwania promocji:
okres zgłaszania się do Loterii i okres dokonywania Transakcji Kartą honorowanych w Loterii trwa do 31 maja 2024 r.
 
Kto może sie zgłosić do Loterii:

osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonująca określonych w Regulaminie Loterii czynności oraz transakcji kartą uprawniających do udziału w Loterii, jako konsument.
 
Wymagana jest rejestracja do Loterii.

Rejestracja do Loterii:

Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik w trakcie Okresu Promocyjnego musi spełnić łącznie następujące warunki:

  • Dokonać zgłoszenia do Loterii poprzez uzupełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie Loterii, zawierając w nim m.in. następujące dane: numer telefonu,  adres e-mail,  numer karty Visa (16 cyfr, przy czym środkowe 8 cyfr są niewidoczne podczas wpisywania, tzn. są kropki/gwiazdki zamiast cyfr.  Karta powinna posiadać 16-cyfrowy numer i być wydana na terytorium RP.),
  • Złożyć oświadczenie o ukończeniu 18 lat,
  • Złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu,
  • Dokonać w okresie promocyjnym transakcji Kartą kupna towaru lub usługi o wartości minimum 0,01 zł przy użyciu Karty, której numer został podany w Zgłoszeniu.

Mechanika Loterii:
Loteria jest przeznaczona dla posiadaczy kart płatniczych Visa wydanych do rachunku płatniczego w złotych polskich, prowadzonego w banku prowadzącym działalność operacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego posiadaczem lub współposiadaczem jest Uczestnik, z zastrzeżeniem, iż w Loterii biorą udział wyłącznie Karty typu debetowego oraz kredytowego, a wyłączone są karty typu przedpłaconego. Każda transakcja bezgotówkowa Kartą, spełniająca wymagania opisane w Regulaminie, dokonana przez Uczestnika w Okresie Promocyjnym to 1 Los (słownie: jeden) w losowaniach zgodnie podziałem wskazanym powyżej. Każda transakcja Visa Mobile oraz Click to Pay to 2 (słownie: dwa) Losy w losowaniach zgodnie podziałem wskazanym powyżej.

Regulamin loterii promocyjnej "Loteria Visa Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024"