Skip to main content

Zmieniamy okres ważności kart debetowych

Wydłużyliśmy okres ważności kart debetowych dla klientów indywidualnych i firmowych z 3 do 5 lat.

Od listopada 2022 r. wszystkie nowo wydane oraz wznawiane karty debetowe posiadają 5-letni okres ważności.  Proces jest automatyczny i nie wymaga żadnych działań ze strony Klientów.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych oraz Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych są dostępne po kliknięciu w odpowiedni link.