Zmiany limitów w eBankNet i BS BranskMobileNet

W trosce o bezpieczeństwo klientów bankowości elektronicznej od dnia 19 września 2022 r.  zostaną zmienione AKTUALNE i MAKSYMALNE limity dla szybkich przelewów oraz płatności wykonywanych za pośrednictwem aplikacji mobilnej BSBrańskMobileNet.

 

Ważne!!! Zmiana dotyczy tylko bankowości eBankNet / BSBrańskMobileNet

 

 

Poniżej znajdują się tabele przedstawiające limity jakie zostaną ustawione:

 

Limity AKTUALNE i MAKSYMALNE dla Klientów Indywidualnych:

MOBILNE PRZELEWY

(przelewy w aplikacji BSBrańskMobileNet):

 

aktualny

maksymalny

Jednorazowy:

10 000

20 000

Dzienny:

10 000

40 000

Miesięczny:

300 000

300 000

 

SZYBKIE PRZELEWY

Ekspresowy (BlueCash) (jednorazowy maksymalnie 5 000 zł)

Natychmiastowy (Express Elixir) (jednorazowy maksymalnie 20 000 zł)

Przelewy na telefon (jednorazowy maksymalnie 500 zł, dzienny 1000 zł)

 

aktualny

maksymalny

Jednorazowy:

5 000

20 000

Dzienny:

5 000

60 000

Miesięczny:

150 000

150 000

 

Limity AKTUALNE i MAKSYMALNE dla pozostałych Klientów:

MOBILNE PRZELEWY

(przelewy w aplikacji BSBrańskMobileNet):

 

aktualny

maksymalny

Jednorazowy:

20 000

40 000

Dzienny:

20 000

80 000

Miesięczny:

600 000

600 000

 

SZYBKIE PRZELEWY

Ekspresowy (BlueCash) (jednorazowy maksymalnie 5 000 zł)

Natychmiastowy (Express Elixir) (jednorazowy maksymalnie 20 000 zł)

Przelewy na telefon (jednorazowy maksymalnie 500 zł, dzienny 1000 zł)

 

aktualny

maksymalny

Jednorazowy:

5 000

20 000

Dzienny:

10 000

100 000

Miesięczny:

300 000

300 000

 

Limity dla loginu oraz dla rachunków nie ulegają zmianom

Nie ulegają też zmianom następujące limity:

Limity BLIK dla wszystkich Klientów posiadających usługę:

Dzienny gotówkowy - aktualny 500zł maksymalny 5000zł

Dzienny bezgotówkowy - aktualny 500zł maksymalny 5000zł

Dzienny internetowy - aktualny 500zł maksymalny 5000zł

 

W celu zmiany limitów maksymalnych dla loginu, mobilnych przelewów i szybkich przelewów, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w placówce banku.

W celu zmiany limitów maksymalnych do rachunku dziennych i miesięcznych, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w placówce banku.

 

Przelewy na telefon nie korzystają z limitów BLIK, ale korzystają z limitu szybkie przelewy – system przy przelewie uwzględnia niższą wartość ustawioną w systemie.

Transakcje BLIK korzystają z limitów BLIK oraz z limitu mobilne przelewy – system przy przelewie uwzględnia niższą wartość ustawioną w systemie.

 

Informujemy, że każdy klient po zalogowaniu się do bankowości internetowej eBankNet ma możliwość zmiany do wysokości limitów maksymalnych następujących limitów:

Limity do rachunków - dzienny i miesięczny

Limity dla loginu - jednorazowy dzienny i miesięczny

Limity dla mobilnych przelewów - jednorazowy dzienny i miesięczny

Limity dla szybkich przelewów - jednorazowy dzienny i miesięczny

Dzienne limity BLIK - gotówkowy, bezgotówkowy i internetowy

Dzienny limit przelewów na telefon

 

Zmiany limitów można dokonać w eBankNet -> Zakładka Mój Profil -> Zarządzenie limitami

Opcja Zarządzanie limitami służy do definiowania i podglądu wysokości limitów. Limity Klient może ustawiać globalnie dla wszystkich rachunków (belka Limity użytkownika) oraz dla konkretnych rachunków (belka Limit dla rachunków).