WŁADZE BANKU

Rada Nadzorcza :

1. Michał Gałecki - Przewodniczący

2. Ryszard Puchalski - Wiceprzewodniczący

3. Wiesław Klinicki - Sekretarz

4. Michał Jaroszuk

5. Tadeusz Niewiarowski

6. Wojciech Radkiewicz

7. Władysław Zajączkowski

8. Waldemar Kazimierz Zaremba

9. Jan Ziółek

Zarząd :

Prezes Zarządu - Stanisław Bachurek

Wiceprezes Zarządu - Ewa Maria Zajkowska

Wiceprezes Zarządu - Andrzej Porzeziński