Skip to main content

Zgłoszenia, reklamacje

Informujemy, iż skargi i zgłoszenia

przyjmowane są w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Brańsku,
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy danej placówki.

Reklamacje przyjmowane są w następujących formach:

  • pisemnej - w postaci papierowej drogą korespondencyjną lub poprzez złożenie pisma w Placówce sprzedażowej;
  • elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną;
  • ustnej - w rozmowie telefonicznej z pracownikiem Placówki lub osobiście podczas wizyty w każdej placówce sprzedażowej Banku;

Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Banku oraz w Placówkach sprzedażowych.


Zarząd Banku Spółdzielczego
w Brańsku 

Informacja o zasadach składania i rozpatrywania reklamacji oraz zgłoszeń o transakcjach nieautoryzowanych w Banku Spółdzielczym w Brańsku

formularz reklamacji