Kredyt " Energia z Natury"

Od 04.05.2020r. dostępny w ofercie Banku Spółdzielczego w Brańsku kredyt gotówkowy „Energia z Natury” z przeznaczeniem na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, tj.  kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła.

Parametry kredytu :

  • Okres kredytowania do 10 lat
  • Wysokość kredytu do 250 000 zł
  • Oprocentowanie zmienne oparte na  aktualnej stawce referencyjnej WIBOR 3M  powiększonej o marże bankową w wysokości 4 punktów procentowych.
  • Prowizja 0%
  • Opłata za rozpatrzenie wniosku 200,00 PLN

Aby skorzystać z kredytu z oprocentowaniem zmiennym wystarczy, że dostarczysz faktury potwierdzające zakup i montaż urządzeń na min 80% całkowitej kwoty kredytu w terminie 3 miesięcy od daty uruchomienia kredytu. Udzielenie kredytu jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Wymagane dokumenty :

Przydatne dokumenty :

Regulamin kredytów gotówkowych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych

Tabela oprocentowania kredytów osobom fizycznym

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO)  na dzień 17.02.2022r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 6,64% dla całkowitej kwoty kredytu 47 000,00 zł spłaconej w 120 ratach kapitałowo-odsetkowych, 119 rat po 530,07 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 529,36 zł. Stopa procentowa kredytu wynosi 6,35% w skali roku (oprocentowanie zmienne). Oprocentowanie wyznaczone na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M obliczonej jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR  depozytów 3-miesiecznych z poprzedniego miesiąca kończącego dany kwartał, obowiązująca od pierwszego dnia następnego kwartału, powiększona o marżę bankową w wysokości 4%.

  • Całkowita kwota do spłaty 63 807,69 zł
  • Całkowita kwota kredytu 47 000,00 zł
  • Odsetki 16 607,69 zł
  • Prowizja 0 zł
  • Opłata za rozpatrzenie wniosku 200,00 zł