Kredyt mieszkaniowy

Kredyty mieszkaniowe to prosta recepta na upragnione  mieszkanie lub wymarzony własny dom. Kredyt może zostać przeznaczony m.in. na sfinansowanie zakupu mieszkania, domu jednorodzinnego, wykończenie lub remont mieszkania, domu.

Korzyści :

 • Atrakcyjne oprocentowanie
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Możliwość wyboru sposobu spłaty (raty malejące lub annuitetowe)
 • Możliwość wcześniejszej spłaty
 • Możliwość ubezpieczenia kredytobiorcy
 • Minimum formalności

Warunki :

 • Maksymalna kwota kredytu 80% wartości rynkowej nieruchomości
 • Okres kredytowania do 30 lat
 • Posiadanie zdolności kredytowej
 • Ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłacanego kredytu
 • Terminowe regulowanie zobowiązań

Wymagane dokumenty :

Przydatne dokumenty :

Regulamin kredytu mieszkaniowego oraz pożyczki hipotecznej

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych

Tabela oprocentowania kredytów osobom fizyczny

Ogólna informacja kredyt mieszkaniowy

Załącznik do klauzuli informacyjnej

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 3,60% dla następujących założeń : całkowita kwota kredytu 176 675, 00 zł, okres kredytowania 180 miesięcy; wkład własny 20% wartości nieruchomości, oprocentowanie kredytu 3,21% w skali roku  - wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu ( stopa zmienna WIBOR 3M : 0,21% ) i marży banku w wysokości 3%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości ( do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytui o 1 p.p.). Równa rata miesięczna  1238,02 zł, łączna ilość rat 180. Całkowity koszt kredytu 50 120,20 zł, w tym suma odsetek w całym okresie kredytowania 46 167,70 zł , prowizja za udzielenie kredytu - 2% od sumy udzielonego kredytu tj. 3 533,50 zł , opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 200,00 zł , koszt ustanowienia hipoteki 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1) : 19 zł.. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości  , gdyż nie jest dostawcą tych usług. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 226 795,20 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu  może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje zmianę wysokości miesięcznej raty kredytu. Kalkulację sporządzono dla przykładu reprezentatywnego według stanu na dzień 29.01.2021r.