Ubezpieczenie upraw rolnych Generali

Ubezpieczenie upraw rolnych w Generali

750x200

 

Wystarczy chwila, aby niesprzyjająca aura zniszczyła owoce Twojej ciężkiej pracy. Przygotuj się na taką ewentualność – ubezpiecz uprawy tej wiosny.

Od czego możesz ubezpieczyć swoje uprawy wiosną?  

 wiosna

 

Ubezpieczenie upraw to ubezpieczenie majątkowe, w którym do 65% składki za polisę dotowane jest z budżetu państwa. Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyka związanego z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi – od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, suszy.

Poniżej dostępne w Generali pakiety ubezpieczenia upraw

dostepne pakiety wiosna

Szkodę należy zgłosić niezwłocznie w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaistnienia szkody lub uzyskania informacji o jej powstaniu.

 

Szczegółowe informacje na stronie Generali: https://generaliagro.pl/klient-indywidualny/rolnictwo/uprawy/

www.i-rolnik.pl