Skip to main content

Unikonto

UNIKONTO to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, służący do gromadzenia środków pieniężnych w złotych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

UNIKONTO 667x277 2

 

Korzyści : 

 • bezpłatne otwarcie rachunku
 • szybkie i sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych (gotówkowych i bezgotówkowych)
 • dokonywanie przelewów nowoczesnymi systemami  ELIXIR i poprzez szybki system SORBNET
 • swobodne dysponowanie środkami pieniężnymi
 • możliwość telefonicznej informacji o saldzie rachunku dzięki usłudze na hasło
 • możliwość zarządzania rachunkiem przez Internet oraz urządzenia mobilne dzięki usłudze eBankNet 
 • możliwość składania zleceń stałych na korzystnych warunkach
 • możliwość powiadomienia o każdej zmianie salda poprzez SMS Bank
 • bezpłatne wydanie karty płatniczej VISA Classic debetowa i Mastercard PayPass debetowa
 • dostęp do Twoich pieniędzy przez całą dobę w kraju i za granicą
 • bezprowizyjna wypłata gotówki w sieci bankomatów Grupy BPS. Lista bankomatów dostepna na stronie : http://www.bankbps.pl/placowki-i-bankomaty
 • możliwość wypłaty gotówki w oznaczonych punktach handlowo-usługowych poprzez usługę Cash back
 • bezprowizyjne doładowania GSM

Przydatne dokumenty :

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w złotych osobom fizycznym

 

Przenoszenie rachunków:

Zasady przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Brańsku

Wzór upoważnienia do przenoszenia rachunku płatniczego

Wzór wniosku o przeniesienie rachunku płatniczego