Skip to main content

Lokata Letnie Marzenie

Lokata Letnie Marzenie to korzystnie oprocentowana lokata oferowana przez Bank Spółdzielczy w Brańsku. Promocja trwa od dnia 04.06.2024 r. do dnia 15.08.2024r. Prowadzona jest w złotych.

143269 BS BRAŃSK REKLAMA LETNIE MARZENIE 750x250

Otwarcie rachunku Lokaty Letnie Marzenie następuje w placówce Banku w dniu wniesienia wpłaty, po podpisaniu umowy otwarcia lokaty przez osobę występującą o otwarcie lokaty.

Natomiast otwarcie Lokaty eLetnie Marzenie następuje za pośrednictwem systemu bankowowści elektronicznej eBankNet.

Lokatę mLetnie Marzenie założyć można za pośrednictwem aplikacji mobilnej BSBransk MobileNet i następuje w dniu wniesienia środków na rachunek lokaty.

Z promocji mogą korzystać wyłącznie:

  • pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art.22 kodeksu cywilnego oraz
  • pełnoletnie osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne i posiadające zawartą z Bankiem umowę ramową w zakresie produktów bankowych

Cechy produktu:

  • atrakcyjne stałe oprocentowanie,
  • okres lokowania – 3 i 6 miesięcy,
  • minimalna kwota lokaty już od 1.000zł,
  • możliwość zarządzania lokatą przez Internet  i aplikację mobilną.

Przydatne dokumenty:

Regulamin lokaty promocyjnej " Lokata Letnie Marzenie”

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w złotych osobom fizycznym

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w złotych przedsiębiorcom oraz podmiotom instytucjonalnym w BS

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych