Lokata Terminowa

Lokaty terminowe to efektywne lokowanie czasowo wolnych środków pieniężnych, na z góry określony przez Klienta okres.

Cechy produktu :

  • Atrakcyjne oprocentowanie
  • Okresu lokowania – od 1 m-ca do 36 m-cy,
  • Minimalna kwota lokaty - 500zł
  • Możliwość automatycznego odnawiania lokaty
  • Możliwość założenia lokaty w walucie zagranicznej ( USD, EUR, GBP )

Przydatne dokumenty : 

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w złotych osobom fizycznym

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w walutach wymienialnych