Skip to main content

Indywidualne Konto Emerytalne

18008 baner 667x277 3

 

IKE to Indywidualne Konto Emerytalne służące efektywnemu gromadzeniu oszczędności, które pomogą po osiągnięciu wieku emerytalnego uzyskać wyższą emeryturę.

 

Korzyści :

  • atrakcyjne oprocentowanie środków na rachunku
  • zabezpieczenie przyszłości - wyższa emerytura dzięki długoterminowemu oszczędzaniu
  • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku
  • elastyczność - brak obowiązku regularnych wpłat, częstotliwość i wysokość wpłat zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego
  • odsetki od oszczędności zwolnione są od podatku dochodowego
  • możliwość telefonicznej informacji o saldzie rachunku dzięki usłudze na hasło
  • możliwość wskazania osób, które w razie śmierci otrzymają zgromadzone środki

Przydatne dokumenty :

Regulamin rachunku oszczędnościowego IKE

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w złotych osobom fizycznym  

 

Informacja wynikająca z wymogu określonego w Rozporządzeniu SFDR, dotycząca Indywidualnego Konta Emerytalnego IKE w Banku Spółdzielczym w Brańsku

 

Realizując postanowienia Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2019/2088z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR), Bank Spółdzielczy w Brańsku informuje, że tworząc produkt emerytalny Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Polityka Banku Spółdzielczego w Brańsku w powyższym zakresie jest zgodna z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2019/2088 ponieważ produkt emerytalny – IKE oferowany jest w formie rachunku oszczędnościowego, na którym gromadzone są środki pieniężne klientów. Oznacza to, że produkt ten nie wprowadza ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 2 pkt 22 SFRD.

W związku z powyższym ryzyka te nie mają wpływu na zwrot z tytułu produktu finansowego.