Indywidualne Konto Emerytalne

 

IKE to Indywidualne Konto Emerytalne służące gromadzeniu oszczędności, które pomogą po osiągnięciu wieku emerytalnego uzyskać wyższą emeryturę.

Korzyści :

  • atrakcyjne oprocentowanie środków na rachunku
  • zabezpieczenie przyszłości - wyższa emerytura dzięki długoterminowemu oszczędzaniu
  • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku
  • elastyczność - brak obowiązku regularnych wpłat, częstotliwość i wysokość wpłat zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego
  • odsetki od oszczędności zwolnione są od podatku dochodowego
  • możliwość telefonicznej informacji o saldzie rachunku dzięki usłudze na hasło
  • możliwość wskazania osób, które w razie śmierci otrzymają zgromadzone środki

Przydatne dokumenty :

Regulamin rachunku oszczędnościowego IKE

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w złotych osobom fizycznym