Rachunek walutowy

RACHUNEK WALUTOWY to rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy, służący do gromadzenia środków pieniężnych w walucie wymienialnej (EUR, USD,GBP,NOK) oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Korzyści : 

  • bezpłatne otwarcie rachunku
  • szybkie i sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych (gotówkowych i bezgotówkowych)
  • dokonywanie przelewów nowoczesnymi systemami  ELIXIR i poprzez szybki system SORBNET
  • swobodne dysponowanie środkami pieniężnymi
  • możliwość telefonicznej informacji o saldzie rachunku dzięki usłudze na hasło
  • możliwość zarządzania rachunkiem przez Internet oraz urządzenia mobilne dzięki usłudze eBankNet
  • możliwość składania zleceń stałych na korzystnych warunkach
  • możliwość powiadomienia o każdej zmianie salda poprzez SMS Bank

Przydatne dokumenty :

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w walutach wymienialnych