Wpłacaj i wypłacaj

WPŁACAJ I WYPŁACAJ to rachunek oszczędnościowy przeznaczony dla osób, które chcą mieć dostęp do oszczędności uzyskując jednocześnie możliwość pomnażania zgromadzonych środków jak na lokacie.

Korzyści : 

  • pewność zysku dzięki formie rachunku oszczędnościowego
  • minimialna wysokość pierwszej wpłaty to 100 zł
  • atrakcyjne oprocentowanie środków na rachunku
  • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku
  • bezpłatne wpłaty i  jedna wypłata gotówkowa w miesiącu kalendarzowym
  • możliwość zarządzania rachunkiem przez Internet oraz urządzenia mobilne dzięki usłudze eBankNet
  • możliwość telefonicznej informacji o saldzie rachunku dzięki usłudze na hasło
  • kapitalizacja odsetek na koniec każdego kwartału kalendarzowego

Przydatne dokumenty :

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w złotych osobom fizycznym