Skip to main content

Podstawowy rachunek płatniczy

PRP – Podstawowy Rachunek Płatniczy to proste darmowe konto bankowe z przejrzystymi zasadami, zapewniające dostęp do bankowości elektronicznej oraz karty debetowej. Rachunek ten przeznaczony jest dla konsumentów którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej.

Korzyści :

    • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku
    • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe
    • 0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej w Banku
    • 0 zł za wydanie karty debetowej

Uwaga ! Warunek konieczny do założenia Podstawowego Rachunku Płatniczego to nieposiadanie Podstawowego Rachunku Płatniczego w innym banku.

Przydatne dokumenty :

Wzór wniosku o otwarcie podstawowego rachunku płatniczego

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w złotych osobom fizycznym

 

Przenoszenie rachunków:

Zasady przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Brańsku


Wzór upoważnienia do przenoszenia rachunku płatniczego

Wzór wniosku o przeniesienie rachunku płatniczego