Skip to main content

Unikonto Młodzieżowe

UNIKONTO MŁODZIEŻOWE to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, służący do gromadzenia środków pieniężnych w złotych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, przeznaczony dla osób małoletnich, które nie ukończyły 18 roku życia

 

konto młodzieżowe fb

Korzyści :

 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku
 • bezpłatne wpłaty i wypłaty gotówkowe
 • szybkie i sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych (gotówkowych i bezgotówkowych)
 • dokonywanie przelewów nowoczesnymi systemami  ELIXIR i poprzez szybki system SORBNET
 • swobodne dysponowanie środkami pieniężnymi
 • możliwość telefonicznej informacji o saldzie rachunku dzięki usłudze na hasło
 • możliwość zarządzania rachunkiem przez Internet oraz urządzenia mobilne dzięki usłudze eBankNet ( od 13 - go roku życia)
 • możliwość powiadomienia o każdej zmianie salda poprzez SMS Bank
 • bezpłatne wydanie karty Visa Classic debetowa i MasterCard PayPass debetową i ich użytkowanie ( od 13 - go roku życia)
 • dostęp do Twoich pieniędzy przez całą dobę w kraju i za granicą
 • bezprowizyjna wypłata  gotówki w sieci bankomatów Grupy BPS. Lista bankomatów dostepna na stronie : http://www.bankbps.pl/placowki-i-bankomaty
 • możliwość wypłaty gotówki w oznaczonych punktach handlowo-usługowych poprzez usługę Cash back
 • bezprowizyjne doładowania GSM

Przydatne dokumenty :