Skip to main content

Unikonto Student

UNIKONTO STUDENT to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, służący do gromadzenia środków pieniężnych w złotych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 rok życia i są studentami szkoły wyższej lub uczniami szkoły średniej, albo policealnej do ukończenia 25 roku życia.

Korzyści :

 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku
 • bezpłatne wpłaty i wypłaty gotówkowe
 • szybkie i sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych (gotówkowych i bezgotówkowych)
 • dokonywanie przelewów nowoczesnymi systemami  ELIXIR i poprzez szybki system SORBNET
 • swobodne dysponowanie środkami pieniężnymi
 • możliwość telefonicznej informacji o saldzie rachunku dzięki usłudze na hasło
 • możliwość zarządzania rachunkiem przez Internet oraz urządzenia mobilne dzięki usłudze eBankNet
 • korzystne warunki na realizację zleceń stałych
 • możliwość powiadomienia o każdej zmianie salda poprzez SMS Bank
 • bezpłatne wydanie karty Visa Classic debetowa oraz MasterCard PayPass debetowej i ich użytkowanie
 • dostęp do Twoich pieniędzy przez całą dobę w kraju i za granicą
 • bezprowizyjna wypłata gotówki w sieci bankomatów Grupy BPS. Lista bankomatów dostepna na stronie : http://www.bankbps.pl/placowki-i-bankomaty
 • możliwość wypłaty gotówki w oznaczonych punktach handlowo-usługowych poprzez usługę Cash back
 • bezprowizyjne doładowania GSM.

Przydatne dokumenty :

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w złotych osobom fizycznym

Przenoszenie rachunków:

Zasady przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Brańsku

Wzór upoważnienia do przenoszenia rachunku płatniczego

Wzór wniosku o przeniesienie rachunku płatniczego