Skip to main content

Lokata Wiosna z Lokatą i Wiosna z eLokatą

Wiosna z Lokatą i Wiosna z eLokatą to korzystnie oprocentowane lokaty oferowane przez Bank Spółdzielczy w Brańsku. 

Promocja trwa od dnia 17.04.2023r. do dnia 30.06.2023r.

 lokata wiosenna 2

Otwarcie rachunku lokaty Wiosna z Lokatą następuje w placówce Banku w dniu wniesienia wpłaty, po podpisaniu umowy otwarcia lokaty przez osobę występującą o otwarcie lokaty.

Natomiast otwarcie lokaty Wiosna z eLokatą następuje za pośrednictwem systemu bankowowści elektronicznej eBankNet.

Cechy produktu :

  • atrakcyjne stałe oprocentowanie,
  • okres lokowania – 3 i 6 miesięcy,
  • minimalna kwota lokaty już od 1.000zł,
  • możliwość zarządzania lokatą przez internet.

Przydatne dokumenty

 Regulamin lokaty promocyjnej "Wiosna z Lokatą" oraz "Wiosna z eLokatą"

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w złotych osobom fizycznym