Karta visa business kredytowa

Karta kredytowa to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności.

Korzyści :

 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania,
 • możliwość pokrycia bieżących, nieprzewidzianych wydatków firmy,
 • zwiększenie płynności finansowej firmy,
 • limit kredytowy do 50.000 PLN,
 • komfort – możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w kraju i za granicą bez dodatkowych opłat,
 • możliwość dokonywania przelewów z karty kredytowej,
 • możliwość dokonywania transakcji w Internecie,
 • możliwość sprawdzenia wysokości dostępnego limitu kredytowego w bankomacie, 
 • możliwość wydania dowolnej liczby kart z odrębnymi limitami indywidualnymi dla każdego Użytkownika karty,
 • koszt wydania karty: 0 zł,
 • okres ważności karty: 3 lata

Ptrzydatne dokumenty :

Regulamin kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych

Wniosek o wydanie karty

taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dla podmiotów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Brańsku

Zastrzeganie karty

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • telefonicznie w Infolinii Banku (tel.:+48 86 215 50 50 lub 801 321 456),
 • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (+48 828 828 828),
 • telefonicznie w dowolnym centrum VISA,
 • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku, która wydała kartę,
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.