Kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy to kredyt inwestycyjny udzielany w rachunku kredytowym, przeznaczony na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich (z wyłączeniem kredytu na innowacje technologiczne) lub z programów wspólnotowych a w szczególności finansowanie:

 • przedsięwzięć nowych i rozwojowych:
  • zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu,
  • zakupu ziemi,
  • zakupu lub budowy nieruchomości budynkowej,
  • zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych,
  • przyrostu kapitału obrotowego, wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego,
 • modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku;
 • zakupu udziałów lub akcji;
 • innych nakładów m.in.:
  • poprzedzających inwestycję studiów techniczno-ekonomicznych dla wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji,
  • ceł i podatków (z wyłączeniem podatku VAT) związanych z realizowaną inwestycją,
  • spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu

Warunki :

 • Minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 PLN
 • Wymagany minimalny udział środków własnych Klienta w przedsięwzięciu inwestycyjnym wynosi 10% wartości przedsięwzięcia
 • Kredyt inwestycyjny pomostowy może być udzielany na okres do 15 lat
 • Okres karencji w spłacie rat kapitałowych maksymalnie do 2 lat

Przydatne dokumenty :

wniosek kredytowy

Kwestionariusz osobisty

taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dla podmiotów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Brańsku

oprocentowanie kredytów przedsiębiorcy