Lokuj z zyskiem

LOKUJ Z ZYSKIEM to rachunek oszczędnościowy  dla klientów instytucjonalnych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Korzyści :

  • pewność zysku dzięki formie rachunku oszczędnościowego,
  • atrakcyjne oprocentowanie środków na rachunku,
  • bezpłatna pierwsza wypłata gotówkowa z rachunku w miesiącu kalendarzowym,
  • bezpłatne ustanowienie zlecenia stałego do rachunku,
  • możliwość dostępu do bankowości internetowej,
  • możliwość telefonicznej informacji o saldzie rachunku dzięki usłudze na hasło,
  • kapitalizacja odsetek na koniec każdego kwartału.

Przydatne dokumenty :

wniosek o otwarcie rachunku

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Brańsku

oprocentowanie środków pieniężnych przedsiębiorcy