Rachunek walutowy

Rachunek przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych a także jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, utworzonych zgodnie z przepisami prawa, jeżeli przedmiot ich działalności obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej. Rachunek prowadzony w walucie zagranicznej ( EUR, USD, GBP, NOK ).

Korzyści :

  • Szybkie i sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych (gotówkowych i bezgotówkowych),
  • dokonywanie przelewów nowoczesnymi systemami ELIXIR i poprzez szybki system SORBNET,
  • swobodne dysponowanie środkami pieniężnymi,
  • możliwość telefonicznej informacji o saldzie rachunku dzięki usłudze na hasło,
  • możliwość zarządzania rachunkiem przez Internet oraz urządzenia mobilne dzięki usłudze eBankNet lub eCorpoNet
  • możliwość składania zleceń stałych na korzystnych warunkach,
  • możliwość powiadomienia o każdej zmianie salda poprzez SMS Bank,
  • bezpłatne wydanie karty płatniczej debetowej VISA Euro,
  • dostęp do Twoich pieniędzy przez całą dobę w kraju i za granicą,
  • bezprowizyjna wypłata gotówki w sieci bankomatów Grupy BPS, lista bankomatów dostępna pod adresem : http://www.bankbps.pl/placowki-i-bankomaty

Przydatne dokumenty :

wniosek o otwarcie rachunku

 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Brańsku

oprocentowanie środków pieniężnych przedsiębiorcy