SMS banking

SMS bank - informacje tekstowe na telefon komórkowy dotyczące środków finansowych.

SMS banking informuje na bieżąco o zmianach zachodzących na rachunku bieżącym, oraz umożliwia klientom wysyłanie zapytań w celu pozyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących środków finansowych.

Przydatne dokumenty :

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Brańsku