eBankNet

eBankNet - dostęp do konta przez internet.

Dzięki internetowi i systemowi eBankNet klient może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi w Banku.

System umożliwia:

  • uzyskiwanie informacji o rachunkach i wpływach;
  • śledzenie historii operacji;
  • wykonywanie przelewów zwykłych, ZUS i US;
  • tworzenie listy przelewów zdefiniowanych;
  • składanie zleceń okresowych;
  • zakładanie lokat;
  • wydruk potwierdzenia wykonania operacji;
  • autoryzacja przelewów hasłami jednorazowymi lub poprzez SMS;

Aby uzyskać dostęp do swego konta przez internet wystarczy wypełnić wniosek i zgłosić się do najbliższej placówki Banku Spółdzielczego w Brańsku. Aby zalogować się do systemu można użyć skrótu ze strony głównej banku lub wpisać w przeglądarkę adres:

https://e-bank.bsbransk.pl

Po kliknięciu w powyższy link przeniosą się Państwo do strony logowania systemu eBankNet.

 

Przydatne dokumenty :

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

 taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Brańsku