eBankNet - urządzenie zaufane

Zaufane urządzenie w eBankNet– od 13 grudnia 2021 r. szybsze logowanie do usługi eBankNet

Szybsze, prostsze, wygodniejsze i przede wszystkim bezpieczniejsze logowanie do bankowości elektronicznej eBankNet? To możliwe z urządzeniem zaufanym.

Aby skorzystać z powyższego rozwiązania wystarczy dodać podczas logowania do systemu eBankNet, swój komputer, telefon lub inne urządzenie mobilne do urządzeń zaufanych.

Urządzenie z którego się logujemy dodajemy do zaufanych, poprzez wybór opcji "Dodaj do zaufanych" i w kolejnym kroku zaznaczenie "Oświadczam, że jestem wyłącznym użytkownikiem tego urządzenia i chcę je dodać jako zaufane". Dzięki temu kolejne logowania do konta internetowego nie będą wymagały dodatkowego potwierdzania Twojej tożsamości.

Dodanie urządzenia jako zaufane wymaga zastosowania silnego uwierzytelnienia zgodnie z dotychczas posiadanymi zabezpieczeniami (sms, powiadomienie Push). Po dodaniu urządzenia do zaufanych wystarczy, podczas logowania, podać swój login i hasło, bez konieczności używania dodatkowych metod autoryzacji. Przy każdorazowym logowaniu użytkownik będzie weryfikowany, czy dokonuje logowania przy użyciu urządzenia zaufanego. Lista urządzeń zaufanych pojawia się w zakładce „Mój Profil”. W każdej chwili istnieje możliwość usunięcia danego urządzenia z listy.

Ważne:
Do urządzeń zaufanych można dodać więcej niż jedno urządzenie – komputer, telefon czy tablet. Po logowaniu z nieznanego sprzętu, system poprosi o dodatkowe potwierdzenie – kodem SMS lub poprzez autoryzację za pomocą powiadomień Push.
Może także pojawić się prośba o ponowne dodanie do urządzeń zaufanych komputera lub innych urządzeń, zwłaszcza jeśli zostały zmienione ich parametry (np. zmiana oprogramowania, podłączenie urządzeń zewnętrznych, czyszczenie pamięci podręcznej – ciasteczka, itp.).

Jak usunąć urządzenie z zaufanych?
Wystarczy zalogować się do bankowości elektronicznej eBankNet. Funkcja jest dostępna w Panelu Mój Profil w zakładce Bezpieczeństwo >>> Zaufane Urządzenia.

 

Przydatne dokumenty :

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

 taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Brańsku