Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności , w szczególności na sfinansowanie :

 • bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych;
 • zabezpieczenia płatności z tytułu akredytywy;
 • jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług
 • terminowych rozliczeń z tytułu podatków oraz terminowych rozliczeń z pracownikami,
 • kredyt obrotowy może być przeznaczony wyłącznie na finansowanie podatku od towarów i usług VAT (w tym podatku VAT od realizowanej inwestycji).
 • kredyt obrotowy może być również udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku.

Korzyści :

 • Atrakcyjne oprocentowanie,
 • Szybka decyzja kredytowa,
 • Brak opłat i prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • Minimalna kwota kredytu wynosi 1 000,00 PLN.
 • Maksymalny okres kredytu nie może przekroczyć 36 miesięcy( w przypadku kredytu z jednorazową spłatą kapitału okres kredytowania nie może przekroczyć 24 miesięcy ).
 • Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym 

Warunki :

 • Posiadanie zdolności kredytowej,
 • Terminowe regulowanie zobowiązań.
 • Posiadanie rachunku bieżącego w Banku
 • Posiadanie rachunku pomocniczego w Banku, wykorzystywanego wyłącznie dla potrzeb uruchamiania środków pochodzących z kredytu z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności oraz przypisanego do niego odrębnego Rachunku VAT

Przydatne dokumenty :

wniosek kredytowy

Kwestionariusz osobisty

taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dla podmiotów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Brańsku

oprocentowanie kredytów przedsiębiorcy